Hotline : 0917 888 490 hoặc 0974 739 724

Gia hạn

Gia hạn thuê bao truyền hình Avg

Posted on 13 May 2015
Gia hạn thuê bao truyền hình Avg   Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng sử dụng truyền hình an viên khi đầu thu gần hết hoặc sắp hết hạn thuê bao mà khách hàng muốn gia hạn để xem tiếp. Truyền hình An Viên đưa gia các hình thức gia hạn như sau: + Khách hàng đến các văn phòn